Annual 
reports
Grafisch ontwerp en productie van de jaarverslagen voor beursgenoteerd bedrijf Pharming Group N.V, 
volgens de eisen van ESEF.
PHARMING GROUP N.V.
sinds 2017 
ontwerpt studio 
rob overmeer 
het annual report
voor pharming

Het Annual report van Pharming is een complex jaarverslag van 200 pagina’s met een uitgebreide sectie tabellen en grafieken. Het verslag is beschikbaar in het European Single Electronic Format (ESEF) als een interactieve PDF en een fraai vormgegeven boek. De inhoud is opgedeeld in twee hoofdsecties, elk met een specifieke focus. In het eerste gedeelte wordt het verhaal van Pharming gedurende het afgelopen jaar gepresenteerd. Deze sectie is rijk aan tekst, illustraties en fotografie, waardoor het een aantrekkelijke ervaring biedt. Hierin worden belangrijke gebeurtenissen, prestaties en ontwikkelingen van het bedrijf in het afgelopen jaar belicht, met een nadruk op strategische initiatieven, mijlpalen en andere relevante informatie. Het tweede deel van het jaarverslag richt zich op het financiële overzicht van de jaarlijkse cijfers. Hier worden gedetailleerde financiële gegevens gepresenteerd, waaronder de Consolidated Statement of Income, Balance Sheet, Cashflows en andere relevante financiële informatie. Deze sectie biedt belanghebbenden een diepgaand inzicht in de financiële prestaties en gezondheid van Pharming gedurende het afgelopen jaar.
Pharming Group N.V. is een Nederlands beursgenoteerd biotechbedrijf dat gespecialiseerd is in de ontwikkeling van innovatieve therapeutische eiwitten voor uitdagende of moeilijk te behandelen ziekten. Het belangrijkste medicijn van het bedrijf is RUCONEST®.
Esef
Het volledige Jaarverslag is gecreëerd volgens de richtlijnen van het European Single Electronic Format (ESEF). Vanaf 1 januari 2021 zijn ondernemingen die effecten uitgeven verplicht om hun jaarverslagen digitaal te publiceren, waarbij ze voldoen aan het European Single Electronic Format (ESEF).
Back to Top