Rijksmuseum 
van Oudheden
Voor het Rijksmuseum van Oudheden heb ik een Beeldstijlgids ontworpen met als doel een onderscheidende visuele stijl te creëren voor het Rijksmuseum van Oudheden die aansluit bij de diverse doelgroepen van het museum.
RIJKSMUSEUM VAN OUDHEDEN (RMO)
De focus lag op 
het selecteren 
van beelden die 
communiceren
via diverse media, 
zoals print, web 
en sociale media.

Bij het ontwikkelen van de visuele identiteit en de Beeldstijlgids lag de nadruk niet alleen op het heden, maar ook op het bieden van richtlijnen voor toekomstige fotografen. De Beeldstijlgids fungeert als een instrument om consistentie en herkenbaarheid te waarborgen, ongeacht wie de camera hanteert. Hiermee beoogde ik niet alleen een samenhangende en visuele uitstraling voor het RMO te realiseren, maar ook een praktisch hulpmiddel te bieden voor toekomstige beeldvorming. Een bijkomend doel was het opzetten van een efficiënt archief. Dit archief fungeert niet alleen als opslagruimte voor afbeeldingen, maar ook als inspiratie- en referentiebron voor lopende en toekomstige projecten. Op deze manier draagt de beeldstijlgids bij aan een duurzame en doelgerichte visuele presentatie van het Rijksmuseum van Oudheden.

Kinderen 
in het museum
Achter de schermen
aan het werk


Conservatoren 
en wetenschappelijke staf
Ontwerp beedstijlgids
Studio Rob Overmeer

Fotografie
Rob Overmeer en Rijksmuseum van Oudheden
Back to Top